'Next level' ondernemen door mensen & talent
Waardering, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid

“Success isn’t about how much money you make. Its about the difference you make in people’s lives”.

Michelle Obama, first lady USA, schrijver van  oa 'Becoming' 

Met een bewonderenswaardige kracht heeft Michelle Obama aandacht en begrip voor jonge en oudere mensen die het minder makkelijk hebben. Ze helpt ze door in groepsgesprekken hun eigen verhaal te laten vertellen. Ondertussen luistert Michelle aandachtig, geeft ze hen waardering voor wat ze doen en zegt dat ze vooral niet moeten opgeven. "Geloof in jezelf en je talenten".

Wat ieder mens nodig heeft is aandacht, bevestiging en waardering.

In het bedrijfsleven zijn managers veelal bezig met het resultaat en vergeten ze hun medewerkers te geven wat ze nodig hebben om te presteren en het naar hun zin te hebben. Namelijk; aandacht, bevestiging en waardering, wat leidt tot de wens om je persoonlijk te ontwikkelingen. De hoogste stap in de piramide van Maslow.

Wij creëren ruimte voor individuen, individuen in een team, teams, leiders om zichzelf te kunnen ontplooien aan de hand van onze coachings- en trainingsaanpak. 

Coachen & trainen

Met ruim zestien jaar ervaring in trainen en coachen van professionals, salesteams en managementteams, zet adviesbureau Fox Senior Sales & marketing individuen en teams in hun kracht. Dit doen we o.a. door te werken aan zelfwaardering, vertrouwen en persoonlijk leiderschap en als om teams gaat werken we o.a. aan effectief samenwerken door kennis te delen of elkaar te helpen, met respect te communiceren, door bijvoorbeeld openvragen te stellen. 

Tijdens een coachings of trainingstraject van idividuen of teams doen gaan we na middels coaching on the job, of dat wat we hebben afgesproken in de praktijk zo werkt.  

We hebben als uitgangspunt het ontwikkelen of verder ontwikkelen van het talent van jouw medewerkers, jouw team en ook jouw talent als manager, directeur of eigenaar. Dat doen we met een persoonlijk ontwikkelingsprogramma, waarbij de focus ligt op dat wat al goed gaat. Stap voor stap creëren we een groter bewustzijn van jouw talenten en jouw positieve eigenschappen en creëren we ruimte voor persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap. Wat leidt tot betere prestaties, meer plezier in wat je doet en versterken we je vaardigheden, bijvoorbeeld communicatievaardigheden, waardoor je efficiënter je doel kan bereiken.

 

Ontwikkelen van jouw potentie

Ontwikkelen van jouw talent   Ontwikkelen van jouw communicatie   Ontwikkelen van jouw creativiteit   Ontwikkelen van jouw kennis   Ontwikkelen van jouw motivatie

 

De juiste mensen op de juiste plaats

Om de verkoopbaarheid van producten en diensten te verhogen maakt 'next level' ondernemen door mensen & talent dat de juiste mensen op de juiste plaats werken door trainingen, werving & selectie en assessments met focus op sales & marketing.

  • Organiseren en structureren van salesteams
  • Optimaliseren van de samenwerking in salesteams
  • Werving & selectie van salesprofessionals
  • Verhogen van de salesvaardigheden door salestrainingen

Assessments

Fox Senior Sales & Marketing werkt met verschillende assessments waarbij we kijken naar drijfveren, motivatie of mensen in hun kracht aan het werk zijn, op de juiste plek zitten en wat de groei en het ontwikkelingspotentieel is. Afhankelijk van de situatie en de vraag werken we onder andere met:

  • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
  • HPTI - assessment naar leiderschapspotentieel
  • MBTI persoonlijkheidstypen

Medewerkersbetrokkenheid

Vaak zeggen klanten dat hun medewerkers de belangrijkste assets zijn van hun organisatie. Fox Senior Sales & Marketing heeft ook de overtuiging dat medewerkers heel belangrijk zijn in een onderneming. En omdat ze zo belangrijk zijn denken wij dat ondernemers zouden moeten weten hoe hoog de mate van medewerkersbetrokkenheid is en hoe zij zorgen dat hun medewerkers gemotiveerd blijven.

Ruim voordat Abraham Maslow (1943) zijn behoefte piramide publiceerde, wisten vooruitstrevende ondernemers dat wanneer medewerkers een prettige werkplek hadden, een goede werksfeer werd geboden en zij hun medewerkers goed zouden behandelden, dat de werkmotivatie optimaal zou zijn. Waardoor zij steeds een goede concurrentiepositie konden realiseren.

Tegenwoordig weten we dat 'het werk' in meer of mindere mate een onderdeel is van het sociale leven van medewerkers, managers en directies. Ieder op zijn niveau wil er graag bij horen en bevestigd & gewaardeerd worden voor hetgeen zij doen voor zichzelf en hun werkgever.

Dus wanneer medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving, zekerheden hebben, aandacht, bevestiging & begrip krijgen, zich gewaardeerd voelen, en zo beloond worden, komt er ruimte voor zelfontplooiing. Wat kan kan leiden tot een hogere toegevoegde waarde van medewerkers en een onderneming echt kan groeien. 'Next level' ondernemen.

 

Hoe verhoog je de medewerkersbetrokkenheid

De Whitepaper van Cornerstone (2020) beschrijft dat het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid stijgt wanneer er aandacht en begrip voor de medewerkers is en wanneer er rekening gehouden wordt met generatie- en mentaliteitsgebonden factoren. Een ander essentieel punt wat genoemd wordt is dat bedrijven luisteren naar hunn medewerkers (en hun kritiek).

Sommige bedrijven stimuleren medewerkers rechtstreeks feedback te geven, wat de samenwerking verbetert en een gevoel van samenhorigheid oproept.

De betrokkenheid wordt ook hoger als er sprake is van transparantie ten aanzien van prestaties en beoordelingen en er logica bestaat de daaraan gekoppelde beloning. Een prestatiesysteem met SMART doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geeft medewerkers een positieve uitdaging en wordt de bereidheid om een impactvolle bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat vanzelfsprekender.