"The greatest danger in turbulent times is not the turbulence, but to act with yesterday's logic."

2 juli 2020

"The greatest danger in turbulent times is not the turbulence, but to act with yesterday's logic."

Deze quote van Peter Drucker: "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; It is to act with yesterday's logic." gaat over het ontstaan van Silicon Valley tijdens de industrieële evolutie, waar toen al ondernemers zorgden voor het verschil met de concurrentie.

Met als resultaat eind 20e eeuw de technische en informatie revolutie. Waardoor er een sociaal economische verschuiving plaats vond van productie en landbouw naar een service industrie. En het gaat nog steeds door middels web, mobile devices, big data en cloud computing en heeft impact op het familieleven, invloed op hoe we nu werken en hoe samenlevingen wereldwijd interacteren.

De versnelling van veranderingen genereren extreme druk op de economie, cultuur en concurrentie en heeft gezorgd voor ontwikkeling van robots tot nanotechnologie tot hernieuwbare energie en een hyper concurrentie.  Alleen organisaties die zich aanpassen overleven, dat zijn niet organisaties die top-down blijven werken, maar juist organisaties die organisch, flexibel en inclusief werken.

Peter Ferdinand Drucker; auteur, hoogleraar, management goeroe en bedenker van de theorie van management by ojectives.

Wat Peter Drucker schrijft over deze snel veranderende wereld, een bijzonder grote transformatie, waarbij digitalisering een grote rol speelt, geldt voor ons allemaal. We moeten veel beslissingen nemen en steeds nagaan welke kant het opgaat om bij te blijven. Om goede beslissingen te nemen heeft Peter Drucker de theorie van management by objectieves bedacht, hij had vijf gewoontes om een effectieve manager te zijn:

  • Ga bewust om met je tijd
  • Richt je op duidelijke resultaten
  • Gebruik de sterke punten van jezelf en van anderen
  • Doe eerst de belangrijkste dingen
  • Richt je op belangrijke, effectieve beslissingen

Ben Tichelaar, auteur, spreker en gedragswetenschapper en expert in leiderschap en verandering, verduidelijkt de visie van Peter Drucker over management by objectives. Hij vertelt dat tijd schaars is en om zuiver met je tijd om te gaan je een logboek zou kunnen bijhouden. Realtime, een week lang en dan analyseer je wat je nu precies hebt gedaan.

Wat nou als ik met deze activiteit stop, zien of iemand dat merkt en of iemand anders het oppakt. Zo kun je 25% van je activiteiten schrappen en je richten op zaken die echt van belang zijn. Onderaan deze pagina kan je op de link klicken om uitgebreid te luisteren naar Ben Tichelaar die op Youtube vertelt over het gedachtengoed van Peter Drucker.

Wat wij, Fox Senior Sales & Marketing, daarvan hebben geleerd, is om naar de toekomst kijken! En niet terug naar het verleden. We richten onze energie op kansen & mogelijkheden niet op problemen. 

We kiezen voor onze eigen authentieke weg en laten ons daar niet al te veel van afleiden. We gaan telkens na wat wij kunnen bijdragen aan onze klanten en /of aan de wereld. Met daarbij inachtneming van zaken waar wij goed in zijn en waarin anderen, onze partners bijvoorbeeld goed zijn. 

>> Ben Tichelaar vertelt over Peter Drucker